Känner igen arbetsgivare online-skolor?

Känner igen arbetsgivare online-skolor?

Ja de gör så länge skolan är ackrediterat det spelar ingen roll! en bra referens är CHEA.