Kikare på plikten 3 inte kommer att försvinna?

Om du spelar på WII, slå på nummer 2 knappen längst ner på fjärrkontrollen.