Kinesiska banker?

Fråga:

Varför kinesiska banker har mestadels en ggr för 4-5 trots att de är även kraftigt senaste? Ska du hoppa igen efter först framstöt på kinesiska lokomotivet?


Svar:

Hur stort förtroende har du i kinesiska årliga rapporter är korrekta?