Kinesiska och den amerikanska dollarn.

Fråga:

Kan någon upplysa gärna kort och skarpa mig om förhållandet mellan kinesiska till US-dollarn? Det var något... Har reserver eller aktier i företag (inga kontanter, men materiella tillgångar) eller hur eller vad? Tack först och främst.


Svar:

om detta ämne finns det inte en aspekt. en är på varje fall - och som skulle kunna vara din fråga passar - att Kina har ett handelsöverskott i år, och således ackumuleras utländsk valuta i USD. Kina är detta Forex i amerikanska statsobligationer i stor stil.

En annan fråga är växelkursen för de två valutorna. Kina håller sin valuta genom smart interagera på det utländska utbyte marknadsför på en nivå som inte är tilltalande inte bara i USA.