Kognitiva skillnader mellan manliga och kvinnliga.?

Kognitiva skillnader mellan manliga och kvinnliga.?

Det finns biologiska kognitiva skillnader mellan män och kvinnor. Dessa skillnader återspeglas i hjärnans struktur och de genetiska variationerna orsakas av skillnaderna mellan X och Y kromosomer. För att generalisera, är män överlägsen på spacial och matematiska färdigheter. medan kvinnan har bättre utvecklat emotionella och verbala färdigheter. Särskilt de Broca och Wernicke områdena av den kvinnliga hjärnan är mer utvecklade än är de områdena i den manliga hjärnan; medan män har en mer nervceller i hjärnbarken än kvinnor.

Allt detta sagt, om du överlagra två bell kurvor över varandra för att representera de manliga och kvinnliga distributionerna, hittar du några kvinnor som är överlägsna många män i både spacial och matematiska färdigheter, och några män bättre än många kvinnor i känslomässiga och verbala färdigheter.