Kommer att sälja aktier i VW Porsche, att utrota hans höga poäng nu igen?

Fråga:

Porsche har nu stora lån att betala tillbaka, kommer att sälja bra igen att aktier i VW, att gå ihop ekonomiskt?


Svar:

Om porsche säljs och dela glider under 50%, görs behovet av att publicera den och sedan gå aktier i deen källare och det mer pengar brutit