Kommer du ha viktökning med utomkvedshavandeskap?

Kommer du ha viktökning med utomkvedshavandeskap?

Ja kan du. Men om du känner att du kan ha ett utomkvedshavandeskap du bör se en Dr eller gå till Akuten direkt som det är liv hotande.