Kommer vanligtvis inte giltig om den är skriven på datorn?

Fråga:

Jag läste om ett fall där en olycka hade sparat ett bevis på sin dator, där han hade gjort sin flickvän vid sin död den enda arvingen. Men denna testamentet identifierades inte. Generellt menar att en vilja för hand måste skrivas så att det är giltigt?


Svar:

Testamente, som var endast sparas på datorn, så inte undertecknat är ogiltig som helst eftersom detta kan också vara flickvän ännu.

Testamente, som även är skriven, men tryckt på datorn och undertecknad är bara giltigt om signaturen inte bestyrkt av notarius publicus, annars också i detta fall.