Kommer växterna växer snabbare i varmt vatten eller salt vatten?

Kommer växterna växer snabbare i varmt vatten eller salt vatten?

Nej, de flesta växter inte växer alls i salt vatten.