Konvertibelt skuldebrev

Fråga:

Egen konvertibla ägare också en rösträtt i företaget?


Svar:

Nej inte ännu. Först efter konvertering utövandet, så av konvertering av konvertibla obligationer till aktier (glfs. under ytterligare betalning), du får aktier, om de är utrustade med rätt att rösta.