Kör på aktierelaterade värdepapper, om ECB fastställer negativa räntorna?

Fråga:

Kommer aktier med hög utdelning sedan nytta när det gäller negativa räntorna?


Svar:

Du kan inte svara schablonbelopp, eftersom det är i utvecklingen av aktier endast spekulationer. En sådan åtgärd har inte en obligatorisk, oundviklig effekt i denna riktning.

Speciellt eftersom ja är utformningen av "Negativa räntorna" så osäkra, som vädret idag i tolv år. Eftersom liknande idag igen med nyckelordet från bevarande, alla på det hoppa är osannolikt. Överväga knappast så svårt ämne som det faktiskt är.