Krävs med rättsliga betalningsföreläggande kan hyra och vräkning?

Fråga:

Jag hörde det på en rättsligt betalningsföreläggande särskilt billigt och snabbt en titel mot gäldenären kan uppnås. Flickvän har en hyresgäst som inte betalar. Kan hon kräva hyra och vräkning med betalningsföreläggandet efter uppsägning?


Svar:

Med betalningsföreläggandet kan av vardagsrummet men inte endast en ansökan om pengar hävdade. För detta, bör du samla vräkning. Hyran skulle kunna göras gällande med betalningsföreläggandet.