Krediterad ersättning (arbetslöshetsersättning)

Fråga:

Enligt planen får jag ett avgångsvederlag om jag registrerar avbokning avtalet. Den vanliga avbokningsfristen är avbokning avtalet. Vad händer om jag gottgöra mig omedelbart att börja ett nytt jobb och förlora det igen inom en månad under försöksperioden? Ersättningen som krediteras på gamla jobbet om jag då arbetslösa skulle ha att underteckna? Jag är bara osäker på om jag borde ta upp ett nytt jobb eller vill hellre vänta till slutet av uppsägningstiden.


Svar:

bosättningen spelar ingen roll i fallet.

Om du accepterar det nya jobbet, även om gammalt är fortfarande igång, är det nya jobbet 2 inkomst - skattekort eller papperslös efterträdare. Således är klassen kontroll VI- och höga skatter.

Sedan skulle inträffa på arbetsgivaren sidan av 2: a jobbet avslutas, arbetsförmedlingen kommer att överväga de två fall:

  • Jobb 1 löses av ogiltigförklaring och (oftast) resulterade i en 3-månaders block på arbetsförmedlingen
  • Jobb 2 avslutas av arbetsgivaren och skulle leda till alla Lås

Problemet är avbokning avtalet, inte bosättningen. Arbetsförmedlingen (vill) titt på båda fallen och besluta att ett lås. Jag ser här men också en tolkning av kontoret.