Kreditränta betalas med ränteintäkter från fasta insättningar för källskatt kommer att debiteras?

Tack för Info! Detta gäller alla "system"? Förfogande för tidigt för den Festgelds som godkänts av EBRD, drar banken men också det ackumulerade advance intressen, innan du beräkna källskatt. Om insättningen förtidigt är tillgänglig, genom att bevilja en kredit på samma belopp, kan jag dra bort då kredit ränta på intresse av att ha fått i detta fall? Tack igen!