Kristen flicka kommer att gifta sig med en Muslim från Pakistan?

Kristen flicka kommer att gifta sig med en Muslim från Pakistan?

Vad är frågan? Om det är ett problem som du från annan religion måste du be din religiösa ledare vad de tycker är OK eftersom de är de som kommer att gifta dig. Enligt Islam får Muslim endast gifta sig med en Muslim dock.