Kundfordringar och leverantörsskulder i balans med moms?

Fråga:

i sammanställningen över inkomster är försäljning utan moms. --Här är jag känd och förhoppningsvis rätt.

Men vad är balansen i Fordringar LuL och handel gäldenärer?

Pengarna har inte flödade ännu och därför jag ställer mig frågan om moms i dessa värden ingår.

Vet någon det?


Svar:

LuL - dvs varor och tjänster.

Det kan öppna moms naturligtvis inte tas med. De är korrekt placerade i andra tillgångar eller andra skulder

Du hittar den inte på grund av momsen när frakt styrenheter är bland skattebestämmelser.

Jag misstänker att du har ett problem här, som du inte skriver. Vilken?