Låga kylvätska tänds i en 2001 Alero och temperaturen brukar inte köra heta men kommer ibland på värme vad som kan orsaka detta?

Kontrollera din olja och se om kylvätska har läckt in i motorn... Ett känt problem med 3.8L motorer är defekt intag grenrör packningar som tillåter kylmediet i motorblocket. Kostsam reparation.