Läge-beroende ersättning inom samma företag - kan vara hur stora skillnader?

Fråga:

I stora företag är det ofta så att lönen varierar beroende på staden och levnadskostnader. Det är detta faktiskt sträcker sig över, att inte över- eller får överskridas? Eller kan tänka så varje företag bara vill?


Svar:

Detta är en fråga av huset tariffen (om det inte av de allmänna kollektivavtal regleras) udn finns företagsrådet fråga.

Det är en fråga om fördraget föreskrivs AT.

Det finns inte en lagbestämmelse. Vad också?