Läkare använder en att lyssna på ditt hjärta?

Läkare använder en att lyssna på ditt hjärta?

stethescope