Landet av Estland ligger på vilken kontinent?

Landet av Estland ligger på vilken kontinent?

Europa