Landet av Kongo blev självständigt från vilket land?

Landet av Kongo blev självständigt från vilket land?

Belgien.
Svar

Den demokratiska republiken av Kongo (tidigare Zaire) blev självständigt från Belgien.

Republiken Kongo blev självständigt från Frankrike.