Långsiktiga effekterna av det hundraåriga kriget?

Långsiktiga effekterna av det hundraåriga kriget?

Det hundraåriga kriget hade en varaktig effekt på Europa. Frankrike förlorat hälften av sin befolkning under kriget, Normandie befolkning sänktes med 75 procent och Englands har minskats med två tredjedelar, främst från pesten. Kriget slut statskassor både Frankrike och Storbritannien, vilket kräver olika medel för beskattning. Båda länder utvecklat en stark nationalistisk attityd som återstår.