Ledare för warren i Watership Down?

De flesta kaniner bidra till ett ledarskap dvs Blackberry med hans idéer, femma berätta var att gå, PAMPs färdigheter i striderna och Hazels snabbt tänkande. Dock verkar den nya warren på Watership Down, Hazel ta ansvar med stöd från de andra.