Leddjur utgör ungefär hur många procent av alla djur?

Det är beräknat att leddjur utgör cirka 90 procent av djurriket. De flesta leddjur tillhör de 3 största grupperna, som inkluderar spindeldjur, insekter och kräftdjur.