Lektion lära av historien om själen i den stora klockan?

Lär dig att offra och fatta rätt beslut.