Leverans via e-post

Fråga:

du saknade dokument via e-post till skattemyndigheten kanna sända


Svar:

Normalt du inte, eftersom officiella former eller original handlingar att lämna in.

Men har jag använt det två gånger redan med samtycke av officeren. Jag skickade mail med bifogad PDF-fil till skattemyndigheterna. Det ska skrivas och tidningen kommer i kontrollfilen. Något ålderdomligt, men så länge du inte elektroniska bilagor kan skicka är skata eller länkar till elektroniskt signerade dokument kan vara hur papper förblir den enda möjliga.