Levererar sjukhus blöjor för vuxna?

Levererar sjukhus blöjor för vuxna?

Ja gör de - om behov uppstår.