Libyen blev självständigt från vad Europeiska kolonialmakten 1951?

Libyerna förklarade sig självständigt avslutning i ockupationen av den förbundna överheten. Libyen var tagna från Italien 1943 (andra världskriget) och administreras av den förbundna överheten genom kriget och av Storbritannien och Frankrike förrän 1951 när de gav landet tillbaka till kung Idris.

Libyen var avträddes av det Osmanska riket var italienska Nordafrika från 1912 till 1927 och fick namnet Libyen 1934. Italien gav upp alla anspråk på att Libyen 1947.