Lista 3 synonymer för Internet?

Lista 3 synonymer för Internet?

Några synonymer för internet är: global web, kanal, webb, World Wide Web, cyberrymden, hyperrymden, information highway, information bahn, online, på nätet.