Lista tre faktorer som bidragit till att Förenade kungariket blivit en världsmakt i 1700-talet?

Lista tre faktorer som bidragit till att Förenade kungariket blivit en världsmakt i 1700-talet?

du