Löneökning gått över, vad göra?

Fråga:

Jag är förbisetts för tredje gången med en löneökning. Tre gånger det senaste engagemanget för januari 09 var att få mig i förväg för att få mer pengar. Tre gånger har ingenting hänt. Jag är gravid i femte månaden nu, men det är säkert ingen anledning att gå över igen. Vad kan jag göra om företagsrådet allegedly också inte kan anpassa?


Svar:

Jag tror inte att en höjning är verkställbar. Särskilt om företagsrådet hjälper nciht.

Det finns ett kollektivavtal? är klassificeringen av rätt? Übertariflich är lön?