Magna i poker med Opel framåt - hur påverkar det aktiekursen?

Fråga:

Nu när den federala regeringen är tydligen imPoker att Opel är i tidningen tenderar att ett övertagande av Magna. Hur är inverkan på företagets aktiekurs?


Svar:

Det handlar förmodligen om loppet av Magna. Tal i allmänhet det som ger priset på en köpare när tillkännage ett övertagande, som målföretaget men lockar. Därför antas det att Magnus kursen kommer att falla.