Makedonien är ett fattigt land?

Makedonien är ett fattigt land?

Makedonien, Grekland - fattiga

Makedonien - rika

PS Varför tror du att Norge är ett rikt land? Endast sak man pratar om Norge, betyder inte att Norge är ett rikt land.