Man kan försvara sig som konsumenter, dock att en av kreditvärdering. Gissade förnamn är?

Fråga:

Jag har hört att det finns organ, aufgrd. första namnet uppskattar åldern av konsumenten och därför bestämt kunden betalning stödberättigande. Bör att verkligen stimmen-kan försvara sig som konsumenter, dock att byrån utan mer information gör sådana beräkningar om en person?


Svar:

Ja, du har rätt till presidiet skriftligen att be, inte använda noter, som enda aufgrd. namn adress komma o... Säga, du måste skriva till kemikaliemyndigheten.