Marginell kostnad kurva alltid skär genomsnittliga kostnaden kurvan på den genomsnittliga kostnaden kurvan lägsta punkten?

När marginalkostnaden är lägre än de genomsnittliga totala kostnaderna eller de genomsnittliga rörliga kostnaderna, skulle då AC minska. När marginalkostnaden är över den genomsnittliga kostnaden då den genomsnittliga kostnaden skulle öka. Därför bör marginalkostnaden skär med den genomsnittliga kostnaden vid den lägsta punkten för att dra den genomsnittliga kostnaden uppåt.