Masskommunikation är ett yrke?

Masskommunikation är ett yrke?

Inom disciplinen kommunikation, finns det ett antal områden, alla namn tydligt för studier och vetenskaplig forskning. Massa Comm är ett sådant område. Nej, Mass Communications är inte ett yrke. Det finns en myriad av fria yrken inom kursen arbete.