Måste arbetsgivarna tillhandahålla sjukförsäkring för alla anställda?

Under tillhandahållandet av PPACA (Obamacare), de arbetsgivarna med färre än 50 anställda, är det inte obligatoriskt att tillhandahålla hälso-och förmåner till sina anställda. Men att det kommer att ge arbetsgivaren några roliga grejer.

För företag med 50 eller fler heltids-gång-motsvarande (dvs heltidsanställda, samt räknar som ett bråk alla deltidsanställda), är de skyldiga att tillhandahålla en hälsoplan. Om de inte gör möta de upp till $3000 per anställd i böter. Den plan som avses får inte kosta den anställde mer än 9,5% av deras löner, förutbestämd för deltidsanställda. Eventuella merkostnader för planen måste betalas av företaget. Och naturligtvis planen måste uppfylla täckning som PPACA fastställer miniminormer.