Måste betala skatten som schablonbelopp för alla realiserade vinster?

Fråga:

Är det nödvändigt att betala källskatt för alla realiserade kursvinster eller det finns viktiga undantag?


Svar:

För försäljning vinster av tillväxt medel som redan fanns i depån före 2009, gäller källskatt. Skattebetalarna får i hans skattedeklarationer bevis, han har beskattas kapitalinkomster före 2009 alltid snyggt och därigenom uppnå en korrigering av källskatten. En omständlig procedur för köpare och arvingar!