Måste betala tillbaka Riester utsläppsrätter för emigration utomlands?

Fråga:

Jag har några frågor angående "riestern" och bo utomlands.

Hur är det om en vandrar under besparingar utomlands (Singapore). Du måste då betala tillbaka Riester ersättning, eller är det endast med pension. De kan vara ytterligare spara, även om du bor utomlands och arbetat där. Ja kommer du tillbaka om det behövs. Vad är om du permanent returnerar före pensioneringen? Tack!


Svar:

Skadligt bruk inte längre att vara pension invånare rapporterade den tyska pensionsförsäkringen och att emigrera till EU/EES-länderna först. Du får inga fler bidrag och måste betala tillbaka - se men nedan - även ersättningar.

Du kan (bör och måste) men vad återbetalning av bonusar när det gäller en begäran om uppskov föreskriva att accepteras. Den har ingen effekt på utsläppsrätter och skatteåterbäring, som du redan har så - om du kommer tillbaka till pension-.

Om du bor på Pension utomlands, är skadlig användning. Sedan uppskjutandet avslutas och du måste betala tillbaka bonusar (och exportbidrag).

Om det fortsätter avtalet utan tillägg eller inte är upp till en. Har pensionsfrågor normalt inte mindre än utan honom, genom en vistelse utomlands är det en övervägande.