Måste betalas fram till slutet av begreppet administrativa kostnader vid uppsägning av en livförsäkring?

Fråga:

Är det sant att den administrationsavgiften vid förtida uppsägning av en livförsäkring skall vara ena änden av den officiella term livförsäkring fakturan eller behålls av återköp värdet?


Svar:

De administrativa kostnaderna inte, men stängning kostnader - http://www.blitzgneisser.eu/finanzen/reinfall-mit-fondsgebundenen-lebensversicherungen/