Måste de vara informerade investerare av slutna fonder över bristen på distribution?

Fråga:

Måste de informeras "förtid" som investerare av slutna fonder (fraktbåten deltagande) avsaknad av en distribution? Kan ett företag utan förhandsinformation till investeraren avbryta utdelning?


Svar:

Utdelningen är normalt beslutade under mötet. Eftersom varje investerare kan delta och då vet vad som pågår. Vanligtvis finns det också under året delårsinformationen hur det fungerar. Hans slutsatser kan dras från den. Men särskilt: företaget måste i förväg inte ge information, men på årsstämman.