Måste det så kallade tipset till servitören att beskattas i?

Fråga:

Måste det så kallade tipset till servitören att beskattas i? Det uppskattas eller måste ge till kyparen IRS?


Svar:

Det används för att vara.

Nu är det skattefritt.

Tidigare hade det rapporteras AG sedan var tvungen att lägga fram inkomstskatten.

Vara klar, hur som helst ingen så mycket anges att ersättning har överskridits.