Måste du ändra också medlemskap när du flyttar hyresgästerna Association?

Fråga:

Du måste ändra medlemskap när flyttar hyresgästen Association eller får du i en hyresgäst federala medlem, utan bor i staden där hyresgästerna föreningen är etablerad?


Svar:

När du flyttar, bör du låta dig skriva om i hyresgästerna föreningen ansvarar för din nya lokal. Detta skulle faktiskt fungera så länge båda hyresgästen klubbarna hör till de tyska hyresgästerna Association. Medlemsavgifter som du redan betalat till den tidigare föreningen, greve vänner brukar också av den nya.