Måste du rapportera ett fel i skatteutgifterna?

Fråga:

Måste du rapportera det IRS om ett fel i inkomstskatt bedömningen kommer till egen fördel?


Svar:

Nej detta är inte nödvändigt. Om IRS gör ett misstag har det helt enkelt haft otur.