Måste far ta omsorg kostnaderna för barn, sin ex-fru arbete heltid?

Fråga:

Det finns förordningar skall bära kostnaderna för vård, om en kvinna igen alla dagarbete går efter skilsmässan, men plantskolan är öppen endast till 4:00? En vård bör organiseras under denna tid. Kan kvinnan be dessa kostnader från Fadern om han vägrar att betala mer underhållsbidrag?


Svar:

En plantskola och sjukvårdskostnader kan begäras som en kostnad och att hjälpa föräldrar till både . En uppdelning i förhållandet av inkomst är vanligt. Lekskolan tillskrivs vanligen bäst för barnet.

På skolbarn fungerar det annorlunda. Här är hamstra med hans kostnader från mamman att bära vid behov inte från barnets utveckling, men från ockupationen av mamman.

Det är så viktigt, hur är inkomst (upp till den obligatoriska skolgång), eller hamstra kostnader för skolbarn skall bäras av den kontrollerande föräldern av sig själv.