Måste finnas i landet köpa en bestyrkt kopia av ett utdrag ur fastighetsregistret notarien eller en obestyrkta räcker?

Fråga:

I våra notariatshandling köp avtal är: notarien har kan fastställa innehållet i fastighetsregistret idag. Han är också en obestyrkta kopia av ett utdrag ur fastighetsregistret av den... innan 2016.


Svar:

Kachi:

Notarie s o handlar om innehållet i landet lära register l l. Som han fått denna kunskap, lämnas till honom. Han kan använda alla de tillåtna som visas i genomsnitt.

Den grundläggande bok kunskapen måste komma från senare tid; Det måste vara de omständigheter-inte troligt att förändringar har gjorts under tiden.

Utan information om mark register innehållet s o l l notarien en certifiering endast utföra, om berörda parter trots konkret och tydlig information om riskerna på en omedelbar certifiering. Denna s o l l han i protokollet notera: (§ 21 punkt 1 BeurkG).

För att förstå anledningen en k t e krävs n eller gamla blad notarien inte enligt lag. Men det finns undantag, till exempel för fall, hänvisning kommer att göras i fastighetsregistret för transaktionen tillstånd i grundläggande filer (artikel 874 BGB).