Måste för att göra en självdeklaration även om du betalar ingen inkomstskatt?

Fråga:

Du måste göra en skattedeklaration faktiskt även då om du betalar ingen inkomstskatt, eftersom fördelen av året sett så låg var?


Svar:

Om du har någon annan inkomst, måste du slutföra någon självdeklaration. Men finns det undantag:

(1) Skatteverket skrivit till och påmind om för att lämna en självdeklaration.

(2) du är gifta och du en partner har skatt klass 3 och den andra har klassen 5 eller båda har klass 4 utan faktor. En partner måste inte nödvändigtvis ha tjänat pengar.

en självdeklaration vore att rekommendera 3) om du hade även om ingen inkomst, men frågor som du skulle vilja ha erkänt sig och recitera på kommande år eller bära tillbaka på senaste åren låt. (Sichpunkt: utbildningskostnader)