Måste förvärv kostnaderna för i livförsäkring beskattas?

Fråga:

Du måste betala skatt på förvärv kostnaderna för i livförsäkring eller de är undantagna från skatt?


Svar:

Vem köper livförsäkring netto och separat på heders konsult betalar stängning kostnader måste också betala inte skatt på dessa kostnader. Det gör har Bundesfinanzhof beslutat (AZ VIII B 44/10). I normala avtal, är dessa kostnader redan ingår i fördraget och senare automatiskt dras av från inkomsten