Måste hyresvärden för ineffektiva renovering Klausen i hyresavtalet återbetala pengar?

Fråga:

I en befrendeten platt, hyresgästerna i extraktet var föranledde vitt måla rummet. Så var det också i hyreskontraktet. Men nu läste jag att sådana renovering klausuler i leasingavtal är men ineffektiva. Kan återta i WG kanske kostnaden för målning från hyresvärden? Det skulle vara bra, om man är bekant med den rättsliga situationen innan hyresvärden knackar på dörren och krav...


Svar:

En federala högsta domstolen nyligen dom på ett liknande fall. Enligt denna tidigare hyresgästen kan göra anspråk för återvinning om de hade problem på grund av en ogiltig skönhet klausuler i hyresavtalet. Om klausulen i hyreskontraktet beskrivs av vänner är rätt, det verkar vara mig då den centrala punkten. Men eftersom du verkar veta mer om den.