Måste jag betala skulden eftersom borgenärer mot står nu som mig i krita?

Fråga:

Jag måste betala eftersom jag vesprach detta, eller kan jag förklara men avräkningen, men därefter vände min genkäromål? Jag vill inte längre betala eftersom jag inte är säker på huruvida gäldenären som har blivit mycket fuktig, kommer fortfarande betala mig. Mina krav är emellertid mer sistnämnd uppstod; men det bildades. Vad säger du?


Svar:

Om jag förstår rätt, finns det någon som har en fordran mot dig, du är också en fordran mot den personen. Som är högre eller båda är lika?

Om båda sidor är penningfordringar och i fördragen avräkningen inte uttryckligen undantogs, så du kan tänka dig förklara kvittning och se att. Tidpunkten för uppkomsten av denna begäran spelar ingen roll så länge båda är giltiga.

Grund: BGB §§ 387ff.